top of page

MÜTEMMİM CÜZ

Editör: Dora Günel

Fotoğrafçılar : Serpil Gönüllü, Lizet Levi, Hatice Çevik, Seval Karaoğlu, Hatice Ataç, Kamile Kurt, Seçkin Yenici, Mustafa Mesut Şık, Sinem Erdoğan, Tansel Atasagun, Füsun Karaman, Aytekin Göktürk, Şerife Kahve, Hülya Mutlu, Ayla Güvenç İmir, Yücel Kurşun, Münevver Antzack

Hukuki bir terim olan mütemmim cüz, bütünü tamamlayıcı ve olmazsa olmaz parça anlamına gelmektedir. Tıpkı bir gözlüğün ve camlarının birbirinin ayrılmaz parçası olduğu gibi. Gözlüğü camları olmadan, camları gözlük olmadan görmek için bir araç olarak kullanamayız. Ya da arabamızı ruhsatı olmadan kullanamıyoruz.

 

Burada bir teşbih yaparak günümüzde maske kullanımından söz etmek istiyorum. Pandemi günlerinde öncelikle kendimizi korumak amacıyla maske takıyor, maskesiz sokağa ve kalabalık ortamlara çıkamıyoruz. Üstelik, kanun aracılığıyla da maskesiz çıkmanın bedelini yüksek bir ceza ile ödemek durumundayız. Tıpkı ehliyetsiz ve ruhsatsız araba kullanamayacağımız gibi. Artık yüzümüzün doğal ve de sosyal bir parçası haline gelmiş durumda maske. Bu seçki günümüzden geleceğe maskeyle ilişkimizin durumunu göstermesi düşüncesiyle yapıldı.

bottom of page