Güven Çağrı.jpg

Ortaklaşa Bir Editöryal Fotoğraf Çalışması

06 - Güven Çağrı.jpg

Fotoğraf: Güven Çağrı

A Collective Editorial Photography Project

“Kullanım Şartları: Bu sitede yer alan fotoğraflar ve yazılar Korona Günlerinde Fotoğraf çalışmasının tanıtımı amacıyla, bilimsel çalışmalarda, araştırma ve analizlerde kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu kullanımlardan haberdar edilmemiz beklenir.  Görsel hikayeleri oluşturan fotoğrafların bu çalışmada kurulmuş bağlamı dışında kullanılması istenmez.  Sitede yer alan tüm fotoğrafların yukarıda belirtilen maksatlar dışında kullanılması istenmez. Pandemi ve genel sağlık odaklı da olsa sanal ya da basılı her türlü mecrada, haber, reklam, afişlerde ve kampanyalarda kullanımı fotoğrafçıdan alınacak izinle mümkündür. Bu izin olmadan siteden alınarak kullanılamaz.  Fotoğrafların her türlü kullanımında künyesi fotoğrafa en yakın ve görünür biçimde yer alır.”

© 2020 Korona Günlerinde Fotograf

  • Facebook
  • Instagram