top of page
Güven Çağrı.jpg

Ortaklaşa Bir Editöryal Fotoğraf Çalışması

Koronavirüs kaynaklı pandeminin günlük yaşantımızdaki psikolojik, sosyal ve ekonomik etkilerini fotoğraflıyor, paylaşıyor, biriktiriyoruz. Covid-19 virüsünden korunmak amacıyla farklı biçimlerde de olsa sınırlanmış hayatlarımızın "içeriden" ve "dışarıdan" görsel yansımalarından oluşacak Korona Günlerinde Fotoğraf çalışmasına hallerimizi, duygularımızı, anlarımızı fark ederek, kendimize daha içerden bakmayı deneyerek, bugünlerin görsel belleğinin oluşmasına katkıda bulunuyoruz

06 - Güven Çağrı.jpg

Fotoğraf: Güven Çağrı

A Collective Editorial Photography Project

We photograph, share and collect social, psychological and economical effects of coronavirus-induced pandemy on our daily lives. In order to protect from Covid-19 virus, we contribute to the creation of the visual memory of today by trying to look at ourselves from the inside of Corona Days, which will consist of visual reflections of our limited lives, "inside" and "outside".

“Kullanım Şartları: Bu sitede yer alan fotoğraflar ve yazılar Korona Günlerinde Fotoğraf çalışmasının tanıtımı amacıyla, bilimsel çalışmalarda, araştırma ve analizlerde kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu kullanımlardan haberdar edilmemiz beklenir.  Görsel hikayeleri oluşturan fotoğrafların bu çalışmada kurulmuş bağlamı dışında kullanılması istenmez.  Sitede yer alan tüm fotoğrafların yukarıda belirtilen maksatlar dışında kullanılması istenmez. Pandemi ve genel sağlık odaklı da olsa sanal ya da basılı her türlü mecrada, haber, reklam, afişlerde ve kampanyalarda kullanımı fotoğrafçıdan alınacak izinle mümkündür. Bu izin olmadan siteden alınarak kullanılamaz.  Fotoğrafların her türlü kullanımında künyesi fotoğrafa en yakın ve görünür biçimde yer alır.”

bottom of page