top of page

2 GRAM

Editör: Handan Saygon Dayı

Fotoğrafçılar: Birgan Gökmenoğlu, Berke Özbay, Çetin Karaşahin, Dilan Ayral, Erdinç Tabancalı, Kamile Kurt, Lizet Levi, M.Selçuk Öner, Mahmut Yenici, Melisa Hazal Böz, Melike Fakı, Mithat Vural, Nazlı Yıldırım, Osman Şişman, Özlem Günel, Seçkin Yenici

Covid-19 virüsünün dünyadaki toplam ağırlığının yaklaşık iki gram olduğu düşünülüyor. Tüm insan türünün ağırlığı ile kıyaslandığında bu kadar küçük bir şeyin yaşantımızı aniden değiştirmesi oldukça ironik.  Oysa rasyonel düşünce insanı merkeze koyan bakış açısıyla,  tüm kozmosun, insan turu için varolduğu algısıni yaratmıştı. Virüs bize bu durumun böyle olmadığını ve sadece bir türün değil, insan için önemli olsun olmasın tüm varolanların, aynı derecede pay alması gereken ortaklıklar olduğunu gösterdi. 

Bu seri, Covid-19 süreci ile birlikte antroposen çağa eleştirel bir bakışla, yaşadığımız pathos haline, tuhaf olanın rastlantısal ilişkisine ve gözden kaçana odaklanıyor.  

bottom of page