top of page

MESAFE

Çetin Alkılıç

Zonguldak

Yaşadığımız dönemde aile içi sosyalleşme ve bireylerin birlikte vakit geçirme süreleri, gün geçtikçe azalmaktadır. Ailenin her bireyini tek bir parça olarak kabul edersek, parçalar arasındaki sosyal mesafe giderek açılmaktadır.

Alkılıç ailesi, Covit-19 salgını yüzünden evde kalmak zorundaydı. Daha önceki normal günlerde, akşam saatlerinde birlikte olan aile bireyleri, artık bütün gün beraberdiler. Buna rağmen, birlikte vakit geçirdikleri zaman dilimi oldukça azalmıştı. Evin farklı bölümlerinde, bireylerin birbirlerinden kopuk eylemleri görülebiliyordu. Fiziksel olarak bir araya geldikleri anlarda bile, herkes telefon ile meşgul oluyordu. Gençler, kendi yatak odalarında bilgisayarda oyun oynarken, etrafın dağınıklığı onlar için çok sorun değildi. Baba günün belli zamanlarında, spor yapmaya ve aynı zamanda televizyonda spor ile ilgili programları izlemeye odaklanmıştı. Geri kalan zamanlarında, fotoğraf ile ilgilenmesi, ailesi ile daha az zaman geçirmesine neden oluyordu. Anne bir yandan mesleği ile ilgili çalışırken, bir yandan da ev işleri ile boğuşuyordu. İşlerden vakit buldukça televizyon ve telefon ile meşguldü. Belki de var olan bu gerçekler, evde kalınan karantina zamanlarında, daha belirgin olarak ortaya çıkmıştı.

Günümüz dünyasında insanların üretme süreleri azalmış, tüketim miktarı artmıştır. Süreç odaklı değil, sonuç odaklı yaşam biçimi, olağan hale gelmiştir. Aile bireyleri de yaşanan gelişmelerden etkilenmiş, karantina dönemindeki zaman diliminde ortak yaşam alanlarını paylaştıkları halde, Kitle İletişim Araçlarının motive edici gücü onları birbirlerine yabancılaştırmıştır.

Editör: Orhan Cem Çetin

bottom of page