top of page

KORONA DÖNEMİNDE MAHALLEMİZİN SAĞLIK MERKEZİ

Hakan Yaman

Antalya

Köy ya da mahallelerimizde aile sağlığı merkezlerimiz kuruldukları günden beri kendilerine şifa için başvuran vatandaşlara şifa dağıtmaya devam etmektedir. Bu durum COVID-19 pandemisi döneminde de değişmemiştir. COVID-19’a ilişkin alınan tedbirleri yerine getirirken, mevcut sağlık hizmetleri ile ilgili görevlerini aksatmamışlardır. Bu çalışmalarda bu sağlık kurumlarında çalışan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarını da takdir etmek gerekmektedir. Her türlü bulaşma riskine rağmen görev yerlerini terk etmemişlerdir. Sağlık hizmetleri ve özellikle koruyucu sağlık hizmetleri ertelenebilir hizmetler değillerdir; her koşulda yerine getirilmelidirler. COVID-19 döneminde ise bulaşı önleyecek özel tedbirlere uyularak yardımcı olunmuştur. Hastalar gerek merkezde, gerekse evlerinde hizmet almışlardır. Aile sağlığı merkezinin hijyene ilişkin tedbirler ise gerektiği ölçüde arttırılmıştır. Bu çerçevede Antalya Çakırlar’da bulunan aile sağlığı merkezi şimdiye kadar 1-2 şüpheli vaka dışında herhangi bir COVID-19 vakası ile karşılaşmamıştır. Aile hekimliği ve aile sağlık merkezleri sağlık sisteminin omurgasıdırlar. Sağlık sistemini ilgilendiren her türlü krizde hızlı ve yaygın bir biçimde sorunlara yanıt verme kabiliyetindedirler. Bu nedenle aile hekimleri de, gözlerini hiç bir tehlikeden sakınmayan, sağlık sisteminin isimsiz kahramanlarıdırlar.

Editör: İsmail Gökçe

bottom of page