top of page

İÇERDEN DIŞARIYA

Mehmet Ali Karar

Van

"İnsanın gelişmesi, içeriden dışarıya doğrudur. "
Sigmund Freud

Belleğin kapsayıcısı olan hatıralar ve bizleri var eden deneyimlerimiz ile Mnemosyne’ i arıyorum. Antik Yunan mitolojisinde bellek Tanrıçası olan Mnemosyne, hafızanın temsilcisidir. Benim için ise fotoğraf; ilk fotoğrafı çektiğim 9 yaşımdan itibaren belleğin işareti olan ve tüm yaşanmışlıkların izini barındıran bir arayış halidir.

Covid-19 sürecinde, tüm dünyada hepimiz aslında eşsiz bir olayı ve durumu deneyimliyoruz. Tüm insanlar için zorunlu olan bu süreci yaşıyoruz. Bir sanatçı, bir fotoğrafçı için  insanlık tarihinde iz bırakmış bu tip olayları hafızaya yani belleğimize atmak kesin hükümdür. Ben içinde bulunduğum bu durumun farkına vararak, bu olayı en iyi nasıl anlatabilirim diye kendime sorduğumda; bunun en iyi deneyimlediğim ortamda ve bu süreçte yaşantıların içinde dururken aynı zamanda dışarıyı gözlemlemek ile mümkün olacağına karar verdim. 

Bu çalışmamda, fotoğraf tarihinde etkilendiğim isimler arasında yer alan Havana doğumlu Abelardo Morell (1948) in bir otel odasını Camera Obscura’ya çevirerek ve bulunduğu ortamı ışıktan izole ederek oluşturduğu, küçük bir delikten karşı duvara yansıyan görüntülerinden ilham aldım. Bu görüntüler, bizleri iç ve dış bütünlüğü yakalamamız için davet etmektedir. Dışarıda yaşananı içeriye yansıtmıştır. 

Benim izlenimlerim doğrultusunda, ait olduğum mekâna karşı bakış açım, dışarısı ile bütünleşmiştir. Bir taraftan dışarıya olan özlem bir taraftan içeride yaşadıklarımın çelişkisi...İç ve dış görüntülerin bir bütünlük halinde sunulması fotografik olarak deneysel bir yönteme dönüşerek, felsefi ve psikolojik bir tutumun aynası olmaktadır. Bizler ise içinde bulunduğumuz bu süreçte, ait olduğumuz nesneler ile bütünlük kurarken aslında hep bir dışarıya olan özlemin parçalarından esinleniyoruz. Covid-19 bize en çok, tekrardan benliğimize, özümüze dönmenin aynı zamanda nasıl toplumsal fedakarlığa dönüştüğünü öğretmiştir.

İçeriden Dışarıya isimli projem ile kendi öznel nesnemi, nesnel gerçekliğe kavuşturuyorum.

Editör: Esin Koç

bottom of page